Dla rodziców

ogłoszenia:

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego,

Rodzice uczniów szkoły.

Akcja strajkowa nauczycieli w naszej szkole została częściowo zawieszona. W związku z tym część zajęć dydaktycznych może się odbywać. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dzieciom z oddziału przedszkolnego i uczniom szkoły. Dalsze informacje dotyczące funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 326461761

Z poważaniem Bożena Szatan Dyrektor Szkoły

 

Szanowni Rodzice!

Uczniowie klasy VIII

Uprzejmie informuję, że egzaminy ósmoklasistów w naszej szkole odbywają się zgodnie z planem i wcześniejszymi ustaleniami.

Z poważaniem Bożena Szatan Dyrektor Szkoły

 

Szanowni Rodzice!

Akcja strajkowa nauczycieli trwa w naszej szkole nadal. W związku z tym zajęcia dydaktyczne nie odbywają się.

Szkoła zapewnia jednak zajęcia opiekuńcze dzieciom z oddziału przedszkolnego i uczniom szkoły, których Rodzice pracują. Proszę o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Dalsze informacje dotyczące funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po ich uzyskaniu. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 326461761

Z poważaniem Bożena Szatan Dyrektor Szkoły

 

Jeżówka, dnia 04-04-2019 r.

 

Szanowni Państwo.
Rodzice dzieci  z oddzialu przedszkolnego.
Rodzice uczniów szkoły.

 

 Informuję Państwa, że w przeprowadzonym na terenie Szkoły Podstawowej w Jeżówce referendum, pracownicy szkoły opowiedzieli się za przeprowadzeniem akcji strajkowej, która ma się rozpocząć 8 kwietnia (poniedziałek) 2019 roku.
W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku, akcja strajkowa nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także w naszej szkole i trwać będzie do odwołania.
W czasie trwania strajku nauczyciele i pracownicy obsługi nie będą świadczyć pracy i nie będą się odbywać zajęcia opiekuńcze oraz dydaktyczne zarówno w szkole jak i w oddziale przedszkolnym.
W zaistniałej sytuacji nie będę mogła zagwarantować Państwa dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole i oddziale przedszkolnym, zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 31-12-2002 roku  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. 2003 r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
W związku z powyższym, uprzejmie proszę Państwa o zapewnienie w tych dniach dzieciom opieki.
Prosimy Państwa o zrozumienie i wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.
Wszelkie informacje dotyczące akcji strajkowej oraz funkcjonowania szkoły i przedszkola zostaną Państwu przekazane poprzez stronę internetową szkoły: www.spj.edu.pl oraz w formie ogłoszeń w szkole.

 

                                                                                                Z poważaniem
                                                    Bożena Szatan
                                                        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeżówce

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Terminy:

3 września 2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
23 grudnia - 31 grudnia 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna
14 stycznia – 27 stycznia 2019 r. - ferie zimowe w Małopolsce
18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna
21 czerwca 2019 r. - zakończenie roku szkolnego 2018/2019
22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie ( wakacje)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

1 listopada 2018 r. - Dzień Wszystkich Świętych
1 maja 2019 r. - Święto Pracy
3 maj 2019 r. - Rocznica Konstytucji 3 Maja
20 czerwca 2019 r - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowwczych ( zgodnie z rozporządzeniem MEN i zarządzeniem dyrektora szkoly):

 2  listopad  2018 r. ( piatek) Dzień Zaduszny
29 – 30 kwietnia 2019 r. ( poniedziałek i wtorek) przed świętami majowymi
2 maj  2019 r. ( środa) Święto Flagi
17 kwietnia  2019 r. ( środa) egzamin z jęz. angielskiego  ósmoklasistów
19 czerwca 2019 r. ( środa) przed zakończeniem roku szkolnego

 

 


 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik